dissabte, d’abril 18, 2015

PAS  DE VIANANTS NO RESPECTAT


L’ acció incívica d´algunes persones . fa que hagi casos com aquest. Tan costa fer les coses bé. De qualsevol manera deixem fustes que impedeixin utilitzar el pas de vianants i el respectiu rebaix a la vorera.

Fotografies realitzades ahir divendres, al carrer Àngel Guimerà a Mas Rampinyo.

QUADERNS 36 Ahir es va presentar  QUADERNS editat per la Fundació Cultural Montcada , es el numero 36. Previ  a la presentació , am...